Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora
Lipiec 2020

Archiwum

 • 06.07.2020

  Doradcy

  Lech Kaczyński

  Mało kto wie, że to Lech Kaczyński stoczył z Bogdanem Lisem najdłuższy, sześciorundowy pojedynek wyborczy do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” jesienią 1981 roku. Potem Służba Bezpieczeństwa chwaliła się, że jego porażka była jej sukcesem…

 • 06.07.2020

  Doradcy

  Stefan Kurowski

  Stefan Kurowski był czołowym doradcą ekonomicznym Solidarności w latach 1980−1981, jednak jego poglądy ekonomiczne (opowiadał się za głęboką i radykalną reformą gospodarczą) były nie do przyjęcia przez związkowców…

 • 06.07.2020

  Doradcy

  Władysław Siła-Nowicki

  Władysław Siła-Nowicki przez Polskę ludową szedł własną drogą – jako członek Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (aresztowany przez komunistów i skazany na karę śmierci), obrońca w procesach politycznych oraz członek Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa.

 • 20.07.2020

  Wprowadzenie. Władza siada do rozmów

  Komuniści siadają do rozmów

  „Nie wiem, co można jeszcze robić poza tym, co robimy” – te słowa Edwarda Gierka, wypowiedziane 29 sierpnia 1980 r., najlepiej obrazują ówczesne zagubienie komunistów.

 • 20.07.2020

  władza siada do rozmów

  Edward Gierek

  „Gdzie jest władza?” – to pytanie zadawać mieli powszechnie przedstawiciele aktywu partyjnego latem 1980 r.

 • 20.07.2020

  Zanim przyszedł sierpień

  Prawo do związkowej wolności

  Pierwsze wolne związki zawodowe powstały w 1979 r. na Górnym Śląsku.

 • 20.07.2020

  Zanim przyszedł sierpień

  ROPCiO. Organizacja bez organizacji

  Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela był pierwszą organizacją opozycyjną, która zaczęła – choć nie od razu – mówić głośno o niepodległości.

 • 20.07.2020

  Zanim przyszedł sierpień

  Fenomen KOR

  Fenomen Komitetu Obrony Robotników polegał na połączeniu wysiłków wielu środowisk w imię wspólnego celu, mimo całkowicie odmiennych biografii, doświadczeń życiowych i światopoglądów poszczególnych osób.

 • 20.07.2020

  Zanim przyszedł sierpień

  Pierwsi związkowcy z Wybrzeża

  Celem Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża było uświadomienie społeczeństwu, że może w sposób nieskrępowany zakładać organizacje broniące praw pracowniczych.