Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora

ZielonaRewolucja

 • Ziemia i Polska nasza!
 • Poszerzanie przestrzeni wolności
 • Kalendarium buntu
 • Specyfika chłopskiego buntu
 • Długa droga do rejestracji
 • Kościół wobec nowego ruchu
 • Naciski i represje
 • Twarze chłopskiego buntu
 • Galeria multimediów

Ziemiai Polska nasza!

Po prawie dziewięciu miesiącach zmagań o uznanie niezależnej reprezentacji wsi – 12 maja 1981 roku – zarejestrowano NSZZ Rolników Indywidulanych „Solidarność”.

dr Jarosław Szarek, prezes IPN

Poszerzanieprzestrzeni wolności

Od likwidacji PSL w latach 40. XX wieku nie było w Polsce takiej aktywności środowisk rolniczych, jak to miało miejsce w latach 1980 i 1981. Chęć posiadania własnej niezależnej organizacji wyzwoliła w polskich chłopach pokłady niespotykanej energii. Chcieli mieć własną, niezależną od władz organizację, która reprezentowałaby ich interesy.

dr Dariusz Iwaneczko

Kalendariumbuntu

Walka o rejestrację chłopskich związków zawodowych trwała wiele miesięcy. Zakończyła się sukcesem dzięki ogromnej determinacji różnych środowisk wiejskich oraz wsparciu NSZZ „Solidarność”. Ważną rolę w tych zmaganiach odegrał Kościół katolicki, a zwłaszcza Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński, który osobiście wsparł chłopskie postulaty. Rejestracja NSZZ „Solidarności” Rolników Indywidualnych była ważnym etapem procesu odzyskiwania przez Polaków suwerenności i stawania się gospodarzem we własnym domu.

Specyfikachłopskiego buntu

Długa drogado rejestracji

Kościółwobec strajków

 • Pilnujcie ziemi

  dr hab. Paweł Skibiński

  Prymas Wyszyński doskonale znał i interesował się sytuacją mieszkańców polskiej wsi. Nic więc dziwnego, że był jednym z tych autorytetów, które na początku roku 1981 najbardziej broniły prawa rolników do rejestracji własnych związków zawodowych – niezależnych od władzy komunistycznej.

 • Uznanie należnych praw

  dr hab. Mariusz Krzysztofiński

  Wybuch strajku w Ustrzykach Dolnych został zaaprobowany przez bp. Ignacego Tokarczuka, ordynariusza diecezji przemyskiej, który jego organizatorów wspierał duchowo oraz materialnie. Postulaty rolników wsparli także Prymas Polski oraz Jan Paweł II.

Naciski i represjeWładza wobec nowego związku

 • Największe zagrożenie

  dr Bogusław Wójcik

  Postulaty rolników domagających się od września 1980 r. rejestracji własnych niezależnych związków zawodowych okazały się dla rządzących w Polsce swego rodzaju klinczem politycznym i ideologicznym.

 • Na celowniku bezpieki

  dr Łukasz Sołtysik

  Służba Bezpieczeństwa wobec dolnośląskich liderów Solidarności rolniczej na przykładzie Stanisława Helskiego (woj. wałbrzyskie) i Władysława Papużyńskiego (woj. legnickie).

Galeria zdjęć

Współpraca Oddział IPN w Katowicach i Oddział IPN w Rzeszowie

Partnerzy projektu