Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora

Twarze Solidarności

Autorzy serwisu

Projekt stworzony z okazji 40. rocznicy powstania NSZZ Solidarność. Serwis jest dopełnieniem dodatku "Sierpniowy przełom" do "Gościa Niedzielnego" z 30 sierpnia 2020 r.

POMYSŁ I WYKONANIE

"Gość Niedzielny", IPN Katowice, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach

KONCEPCJA

dr Andrzej Grajewski ("Gość Niedzielny")

OPIEKA MERYTORYCZNA

dr Andrzej Grajewski ("Gość Niedzielny"), dr Andrzej Sznajder (IPN Katowice), naczelnik Ryszard Mozgol (IPN Katowice)

KONSULTACJE

dyr Robert Ciupa (Śląskie Centrum Wolności i Solidarności)

PROJEKT GRAFICZNY

Ewelina Krajewska

REALIZACJA

Jan Drzymała, Paweł Grajewski

ARCHIWALIA

Archiwum IPN. Koordynacja: Ryszard Mozgol

KOREKTA

Elżbieta Bielas, Adriana Biedrowska, Dobromiła Salik


Partnerzy projektu