Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora

Dziewięciuz Wujka

 • Strajk i pacyfikacja
 • Pacyfikacje innych zakładów
 • Kto kazał strzelać?
 • Kościół negocjuje
 • Dziewięciu z Wujka
 • Krzyż nigdy nie umiera
 • Długie czekanie na sprawiedliwość
 • Centrum Wolności i Solidarności
 • Galerie
 • Gość Niedzielny i Radio eM o Wujku

Strajk i pacyfikacjakopalni Wujek

Pacyfikacja katowickiej kopalni Wujek była najkrwawszym zdarzeniem w czasie stanu wojennego. Śmierć górników stała się symbolem stanu wojennego i represji podejmowanych przez władze.

Karol Chwastek

Pacyfikacjeinnych zakładów

 • Pacyfikacje w województwie katowickim w grudniu 1981 r.

  dr Jarosław Neja

  Użycie brutalnej siły było wpisane w operację wprowadzenia stanu wojennego. Towarzyszyło zarówno zajmowaniu siedzib ogniw Solidarności, jak i części akcji internowań działaczy związkowych. Przede wszystkim jednak było jedną z metod, za pomocą których likwidowano opór strajkujących załóg.

  więcej

Kto kazał strzelaćna kop. Wujek?

 • Tego nie dowiemy się nigdy...

  dr Andrzej Sznajder

  Znamy bieg wydarzeń w obrębie kopalni Wujek – genezę strajku, działania górników, kolejne dni trwania strajku aż do tragicznej pacyfikacji. Wciąż jednak w sferze hipotez i przypuszczeń pozostają motywy i poczynania władz na różnych szczeblach – począwszy od MSW, przez władze wojewódzkie i milicyjno-wojskowe na poziomie województwa, na dowódcy plutonu specjalnego ZOMO kończąc.

  więcej

Kościółnegocjuje

Biskup katowicki 13 grudnia 1981 r. stanął przed wyzwaniem, jak zareagować na represje stanu wojennego w regionie, gdzie opór przeciwko delegalizacji Solidarności był największy.

dr Andrzej Grajewski

Krzyż nie umiera nigdy

Komunistom nie podobało się, że ludzie przychodzą pod krzyż, modlą się przy nim, zapalają znicze, składają kwiaty, w ten sposób pamiętają o tamtej zbrodni z czwartego dnia stanu wojennego. Dlatego w nocy 27 stycznia 1982 r. nieznani sprawcy wyłamali krzyż i wywieźli go w nieznane miejsce. Co się z nim stało? Tego nie wiadomo do dzisiaj. Krzyż jednak, choć nie ten sam, wrócił na swoje miejsce.

Sebastian Reńca

Długie czekaniena sprawiedliwość

 • Procesy trwały długie lata

  Sebastian Reńca

  Sprawa strzałów, które padły podczas pacyfikacji strajków w kopalniach Wujek oraz Manifest Lipcowy, mogła zostać rozpatrzona przez sąd dopiero po przemianach, które nastąpiły po 1989 r.

  więcej

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

Przy ul. Wincentego Pola 38 w Katowicach, w dawnym budynku magazynu odzieżowego kopalni Wujek mieści się Śląskie Centrum Wolności i Solidarności – instytucja stojąca na straży pamięci o dziewięciu górnikach, poległych 16 grudnia 1981 roku.

dr Marek Lyszczyna

Ludzie i wydarzenia w obiektywie

Broniliśmyprawdy

„Gość Niedzielny” już w latach 80. ubiegłego wieku, pomimo ingerencji cenzury, bronił prawdy o pacyfikacji strajku na kop. Wujek i przypominał ofiarę górników. Zorganizowanie pierwszej publicznej wystawy fotografii z pacyfikacji było możliwe dzięki apelowi zamieszczonemu w naszym tygodniku, aby przysyłać zdjęcia z tych wydarzeń. Po 1989 r. relacjonowaliśmy rocznicowe uroczystości oraz procesy sądowe funkcjonariuszy plutonu specjalnego, oskarżonych o strzelanie do górników. Ten wątek znalazł także ważne miejsce w audycjach Radia eM.

Współpraca przy projekcie

Zakładka “Dziewięciu z Wujka” powstała dzięki współpracy z katowickim oddziałem IPN oraz Śląskim Centrum Wolności i Solidarności.

Partnerzy projektu