Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora

Doradcy
Podkategorie: wprowadzenie: doradcy

Archiwum

 • 05.10.2020

  twarze, Doradcy

  Kornel Morawiecki 

  Pomagał strajkującym w Zajezdni autobusowej nr VII we Wrocławiu. 

 • 21.07.2020

  Doradcy

  Wiesław Chrzanowski

  Był jednym z nestorów formujących sposób myślenia opozycjonistów w ostatnim piętnastoleciu PRL. To pod jego ideowymi skrzydłami wyrósł Ruch Młodej Polski, stanowiący prawicowe skrzydło Solidarności.

 • 21.07.2020

  Doradcy

  Bronisław Geremek

  O wiele mocniej kojarzy się z polską sceną polityczną lat 90. niż z czasami Solidarności. Wprowadzał Polskę do NATO i przez wiele lat decydował o polityce zagranicznej. To Solidarność otworzyła mu drzwi do tak bogatej kariery.

 • 06.07.2020

  Doradcy

  Lech Kaczyński

  Mało kto wie, że to Lech Kaczyński stoczył z Bogdanem Lisem najdłuższy, sześciorundowy pojedynek wyborczy do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” jesienią 1981 roku. Potem Służba Bezpieczeństwa chwaliła się, że jego porażka była jej sukcesem…

 • 24.07.2020

  Doradcy

  Romuald Kukołowicz

  „Podczas strajku w stoczni, jak na czasy, w których wówczas żyliśmy i system, który nas zniewalał, zakwitło przedziwne zjawisko. Zaczął się formować etos, a więc pewien zespół wartości będących podstawą głównych wzorców zachowania się, który później nazwano »etosem Solidarności«”– wspominał Romuald Kukołowicz, delegat prymasa Stefana Wyszyńskiego do Stoczni Gdańskiej.

 • 06.07.2020

  Doradcy

  Stefan Kurowski

  Stefan Kurowski był czołowym doradcą ekonomicznym Solidarności w latach 1980−1981, jednak jego poglądy ekonomiczne (opowiadał się za głęboką i radykalną reformą gospodarczą) były nie do przyjęcia przez związkowców…

 • 21.07.2020

  Doradcy

  Tadeusz Mazowiecki

  „Przewodził grupie reprezentujących politykę dyplomacji, mediacji i realizmu politycznego, głosił zasady współżycia społecznego oparte na poszanowaniu godności i wolności człowieka, na tolerancji i wzajemnym zrozumieniu, na sprawiedliwości i prawie równym dla wszystkich, na uznaniu pracy ludzkiej za wartość moralną” – oceniali w 1982 r. rozpracowujący Tadeusza Mazowieckiego w ramach sprawy o kryptonimie „Boss” funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa.

 • 24.07.2020

  Doradcy

  Jan Olszewski

  Przez lata bronił w procesach politycznych, demaskując bezprawie komunistów. Ostrożny, spokojny i dostojny w tym, co robił. Nie był bohaterem pierwszego planu, ale bez niego Solidarność przybrałaby inny, niż znamy z historii, kształt.

 • 06.07.2020

  Doradcy

  Władysław Siła-Nowicki

  Władysław Siła-Nowicki przez Polskę ludową szedł własną drogą – jako członek Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (aresztowany przez komunistów i skazany na karę śmierci), obrońca w procesach politycznych oraz członek Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa.

 • 23.06.2020

  Doradcy

  Jadwiga Staniszkis

  Należała do radykałów w gronie związkowych ekspertów. Jesienią 1981 roku opowiadała się m.in. za tworzeniem przez Solidarność rad pracowniczych i przejęciem kontroli nad procesem produkcji metodą faktów dokonanych, a także za budową społeczeństwa otwartego, „bez hierarchii”.