Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora

Strajki w regionach

6 lipca 1980 wybuchają strajki w Lublinie Oprócz żądań ekonomicznych po raz pierwszy pojawił się postulat nowych wyborów do oficjalnych związków zawodowych. Strajki te kończyły się obietnicami podwyżek płac. Strajki te kończyły się obietnicami podwyżek płac. 14 sierpnia 1980 roku wybucha strajk na kilku wydziałach Stoczni Gdańskiej w obronie wyrzuconej z pracy Anny Walentynowicz, działaczki Wolnych Związków Zawodowych. Wkrótce, w stoczni pojawił się Lech Wałęsa, zwolniony z pracy w 1976 r. Staje na czele strajku. Związków Zawodowych. Wkrótce, w stoczni pojawił się Lech Wałęsa, zwolniony z pracy w 1976 r. Staje na czele strajku.