Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora

Zmienili bieg historii

Sierpień 1980 r. nie miał jednej twarzy, gdyż bohaterem tamtych wydarzeń były setki, tysiące Polaków wspierających 21 postulatów z Gdańska, a później tworzących „Solidarność”. Przywódcy strajkowi wywodzili się z różnych środowisk. Niektórzy dopiero w Sierpniu stawali się działaczami, inni wcześniej działali w opozycji. Byli wśród nich także ludzie należący do PZPR. Stworzyli zbiorowość, która zmieniła historię. Prezentujemy sylwetki 30 liderów Solidarności z różnych regionów w porządku alfabetycznym.

Twarze buntu