Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora
Lipiec 2020

Archiwum

 • 21.07.2020

  Twarze buntu

  Czesław Dobropolski

  Był twardym negocjatorem, który nie dał się wciągnąć w grę psychologiczną prowadzoną przez ministerstwo, dzięki czemu wywalczył podpisanie 177 postulatów.

 • 21.07.2020

  Twarze buntu

  Czesław Niezgoda

  Wydarzenia strajkowe z lata 1980 r. sprawiły, że Czesław Niezgoda, będąc pracownikiem Lokomotywowni PKP Lublin, awansował na pierwszego przewodniczącego Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”.

 • 21.07.2020

  Twarze buntu

  Mieczysław Gil

  Po wprowadzeniu stanu wojennego Mieczysław Gil uciekł milicjantom, którzy przynieśli decyzję o jego internowaniu, przez balkon. Przedostał się do nowohuckiego kombinatu i stanął na czele strajku hutników.

 • 21.07.2020

  Twarze buntu

  Stanisław Handzlik

  Już we wrześniu 1980 roku Stanisław Handzlik zaangażował się w działalność powstającego związku. Był jednym z organizatorów późniejszych strajków w krakowskiej Hucie im. Lenina.

 • 21.07.2020

  Twarze buntu

  Jan Rulewski

  Marzył o skonstruowaniu roweru na miarę XXI wieku. Na co dzień nie bał się otwarcie występować przeciwko reżimowi. Przez krnąbrną postawę siedział w więzieniu, ale pomogła mu ona osiągnąć pozycję lidera w regionie, z ambicjami na przywództwo w całej Solidarności.

 • 21.07.2020

  Twarze buntu

  Jarosław Sienkiewicz

  „Agent UB”, szef „Czerwonego Jastrzębia”, „Zdrajca Solidarności”… Takie i podobne określenia przywarły do Jarosława Sienkiewicza, pierwszego przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego NSZZ „Solidarność” w Jastrzębiu-Zdroju. Twardych dowodów jednak na agenturalność Jarosława Sienkiewicza, mimo licznych starań, nie znaleziono.

 • 21.07.2020

  twarze, Twarze buntu

  Jerzy Piórkowski

  Chociaż posiadał legitymację partyjną, był pierwszym represjonowanym członkiem NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu.

 • 21.07.2020

  Doradcy

  Tadeusz Mazowiecki

  „Przewodził grupie reprezentujących politykę dyplomacji, mediacji i realizmu politycznego, głosił zasady współżycia społecznego oparte na poszanowaniu godności i wolności człowieka, na tolerancji i wzajemnym zrozumieniu, na sprawiedliwości i prawie równym dla wszystkich, na uznaniu pracy ludzkiej za wartość moralną” – oceniali w 1982 r. rozpracowujący Tadeusza Mazowieckiego w ramach sprawy o kryptonimie „Boss” funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa.

 • 21.07.2020

  Twarze buntu

  Alina Pienkowska

  Była jednym z najważniejszych działaczy związkowych na Wybrzeżu.

 • 21.07.2020

  Twarze buntu

  Marian Jurczyk

  Stał się znany jako przywódca strajku w Szczecinie oraz sygnatariusz pierwszej umowy z komunistami.