Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora

Wstęp

Chociaż raporty Służby Bezpieczeństwa już od końca lat 70. wskazywały na napiętą atmosferę w zakładach pracy, strajki z lata 1980 r. zaskoczyły partyjnych aparatczyków. Ekipa Gierka zlekceważyła pierwszą falę protestów i szybko stała się zakładnikiem przyjętej z początkiem lipca pasywnej, czy może raczej ustępliwej postawy. Straciła inicjatywę i kontrolę nad sytuacją w kraju i nie zdołała jej już odzyskać. Komuniści próbowali jedynie, czasem dość rozpaczliwie, ratować się przed potężnym buntem politycznym.
dr hab. Filip Musiał

Władza siada do rozmów