Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora

Patrzymy na nich z dumą i wdzięcznością

List prezydenta RP Andrzeja Dudy na inaugurację serwisu internetowego "Twarze Solidarności" upamiętniającego wydarzenia Sierpnia 1980 r.

Prezydent RP Andrzej Duda

zdjęcie: Fot. Joanna Juroszek /Foto Gość

2020-08-25

Organizatorzy i Uczestnicy prezentacji premierowej
serwisu internetowego „Twarze Solidarności”
w Warszawie

Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych do warszawskiego Przystanku Historia na prezentację premierową serwisu internetowego „Twarze Solidarności”. Gorąco dziękuję jego twórcom: redakcji „Gościa Niedzielnego”, Instytutowi Pamięci Narodowej oraz Śląskiemu Centrum Wolności i Solidarności. Bardzo się cieszę, że 40. rocznica Sierpnia ’80 stała się okazją do przybliżenia historycznego przełomu i jego bohaterów współczesnym rodakom, wśród których coraz liczniejsze są przecież pokolenia nie mogące już pamiętać tamtych czasów. Życzę Państwu, aby bogata i interesująca zawartość oraz przystępna i atrakcyjna forma serwisu przyczyniła się do upowszechnienia wiedzy o tym fundamencie wolnej Polski, który dał początek przemianom w naszej Ojczyźnie, Europie i na świecie.

Walka podjęta przez nas, Polaków, latem 1980 roku była pierwszym krokiem na drodze do obalenia systemu komunistycznego. Stało się tak dzięki odwadze i determinacji strajkujących; dzięki wielomilionowej wspólnocie, złączonej patriotyzmem i wyznawanymi wartościami w oporze przeciwko reżimowi; dzięki powszechnemu odrzuceniu fałszerstw propagandy i konsekwentnemu żądaniu poszanowania ludzkich praw, swobód obywatelskich i godności każdego człowieka. Bohaterowie rodzącego się ruchu Solidarność zadziwiali, fascynowali i inspirowali także przedstawicieli innych narodów, mimo że aparat bezpieczeństwa starał się ograniczyć informacje o wydarzeniach w Polsce, a machina medialna manipulowała opinią publiczną i szkalowała niepokornych.

Patrzymy dziś na nich z dumą i wdzięcznością, ciesząc się z rozwoju własnego suwerennego państwa, które jest owocem tamtego zwycięstwa. W imieniu niepodległej Rzeczypospolitej składam hołd wszystkim, którzy przed 40 laty stanowczo sprzeciwili się złu, podjęli walkę o wolność, prawdę i sprawiedliwość. Dziękując bohaterom strajków, z radością przyjmuję, że rocznica Polskiego Sierpnia i powstania Solidarności jest czczona w tak licznych miejscach w całym kraju. Uroczystości to głęboki pokłon wobec uczestników lokalnych wydarzeń, a niekiedy też wydobycie ich z krzywdzącego zapomnienia. Niczyje zasługi nie mogą zostać pominięte. Jest naszą powinnością pamiętać i doceniać wszystkich, których protest, zaangażowanie w niezależny ruch związkowy i ofiarność prowadziły nasz naród ku wolności.

Sama nazwa i znak, a nade wszystko idea solidarności weszła na trwałe do dziedzictwa polskiego, a także światowego. Wielki narodowy ruch jest wzorem wspólnego działania ludzi różnych środowisk, postaw i poglądów w imię wspólnego dobra. Sierpień ’80 pozostanie już na zawsze symbolem takiej międzyludzkiej jedności, która tworzy moc kruszącą mury zniewolenia. A historyczna lekcja Solidarności będzie nieść aktualne przesłanie, ilekroć nam i naszym potomnym przyjdzie podejmować nowe śmiałe wyzwania. Etos, którym kierowali się Polacy 40 lat temu, nie należy bowiem do przeszłości, lecz jest źródłem, z którego możemy czerpać, pracując na rzecz dobrej, pomyślnej przyszłości.

Składając wyrazy głębokiego uznania bohaterom Polskiego Sierpnia, dziękuję też tym, którzy kontynuują tamto dzieło, umacniając solidaryzm, budując Polskę równych szans dla każdego, gdzie prężnej przedsiębiorczości towarzyszy wzajemny szacunek i respektowanie praw pracowniczych, a wzrost gospodarczy prowadzi do likwidacji ubóstwa i pomnażania dobrobytu wszystkich Polaków. Dziękuję również za troskę o pielęgnowanie i przekazywanie młodzieży pamięci i wartości, dzięki którym wspólnota narodowa zachowuje swoją tożsamość i rozwija się. Jestem przekonany, że zasady Solidarności są stale obecne w polskich sercach i sumieniach, a nasze wspólne sukcesy świadczą o ich aktualności. Ufam, że będziemy nadal kierować się nimi, realizując wizję silnej, bezpiecznej i sprawiedliwej Rzeczypospolitej.

Warszawa, 26 sierpnia 2020 roku

 

słowo prezydenta

To również cię zainteresuje