Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora
2021

Archiwum

 • 04.11.2021

  reakcje bloku wschodniego

  Opozycja na Słowacji

  Ruch dysydencki (opozycyjny) na Słowacji w latach komunizmu posiadał swoją regionalną specyfikę i znacząco różnił się od czeskiej opozycji politycznej.

 • 04.11.2021

  w dokumentach kgb

  Szerzy się polska zaraza

  Solidarność w znacznie większym stopniu, aniżeli sądzimy, już w 1981 r. wpływała na zmiany społeczno-polityczne w Związku Sowieckim. W ocenie ukraińskiego KGB pod wpływem Solidarności szerzyły się nastroje antysowieckie i powstawały inicjatywy tworzenia niezależnych związków zawodowych.

 • 04.11.2021

  reakcje bloku wschodniego

  Wściekłość i nadzieja

  Wściekłość komunistycznych władz oraz nadzieja w szeregach ich przeciwników – takie reakcje wywołało w ówczesnej Czechosłowacji powstanie Solidarności oraz sformułowane na jej I Krajowym Zjeździe „Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej”.

 • 05.11.2021

  reakcje bloku wschodniego

  Oblicza węgierskiej opozycji

  „Zamiast protestować, załóżcie własną partię. Co prawda traficie do więzienia, ale wszystko wskazuje na to, że nie będziecie długo siedzieć” – zauważył wiosną 1988 r. po wykładzie o polskiej Solidarności wygłoszonym w Collegium Bibó w Budapeszcie profesor Wacław Felczak – legendarny kurier tatrzański.

 • 05.11.2021

  reakcje bloku wschodniego

  Litewska droga do niepodległości

  Kulminacją społecznej mobilizacji narodów bałtyckich był Łańcuch Bałtycki. 23 sierpnia 1989 r. około dwóch milionów Litwinów, Łotyszy i Estończyków połączyło się w żywym łańcuchu od Wilna do Tallina, by potępić pakt Ribbentrop-Mołotow i zademonstrować dążenia niepodległościowe.

 • 05.11.2021

  reakcje bloku wschodniego

  Magiczne słowo „Solidarność”

  Zbigniew Brzeziński niegdyś powiedział, że „Bez Ukrainy Rosja przestanie być imperium”. Dlatego w czasach sowieckich Kreml robił wszystko, aby utrzymać ową zbuntowaną prowincję w orbicie swojego wpływu. Powstanie „Solidarności” w Polsce dawało nadzieję działaczom ukraińskiej opozycji pragnącej wydostać się spod kontroli Moskwy.

 • 15.11.2021

  festiwal

  Uwertura rewolucji

  Na początku listopada 1989 r. wielu Czechów i Słowaków przyjechało do Wrocławia, by zasmakować polskiej wolności. Dwa tygodnie później wybuchła aksamitna rewolucja.

 • 22.11.2021

  festiwal

  Uwertura rewolucji

  Na początku listopada 1989 r. wielu Czechów i Słowaków przyjechało do Wrocławia, by zasmakować polskiej wolności. Dwa tygodnie później wybuchła aksamitna rewolucja.

 • 22.11.2021

  audio

  Julian Golak

 • 22.11.2021

  galeria

  Współpraca Stasi z SB

  Od drugiej połowy lat siedemdziesiątych działacz opozycji w NRD Ludwig Mehlhorn był rozpracowywany przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD (Stasi) w ramach spraw operacyjnych o kryptonimach „Mühle”, a następnie „Knacker”. Wschodnioniemiecką bezpiekę interesowały m.in. jego związki z Polską. Na prośbę wschodniego Berlina MSW PRL sprawdzało osoby utrzymujące kontakty z Mehlhornem, m.in. o. Macieja Ziębę OP, który był z nim zaprzyjaźniony. Czyniono tak jeszcze w marcu 1989 r., gdy w Warszawie trwały już rozmowy „okrągłego stołu” władz z opozycją. Więcej dokumentów na ten temat znajduje się w Stasi-Unterlagen-Archiv (dawnym Urzędzie Gaucka).