Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora
2021

Archiwum

 • 07.05.2021

  kalendarium

  19 marca 1981 r.

  Funkcjonariusze milicji siłą usunęli z pomieszczeń Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy protestujących działaczy Solidarności. Ciężko pobici zostali Michał Bartoszcze, Mariusz Łabentowicz i Jan Rulewski. Wstrząsnęło to opinią publiczną i wywołało protesty w całym kraju. 27 marca został przez NSZZ „Solidarność” przeprowadzony ogólnopolski strajk ostrzegawczy. (Fot. Archiwum IPN)

 • 07.05.2021

  kalendarium

  16 marca 1981 r.

  Rolnicy zebrani w siedzibie Wojewódzkiego Komitetu ZSL w Bydgoszczy rozpoczęli ogólnopolski strajk okupacyjny. Domagano się przede wszystkim legalizacji chłopskiego ruchu związkowego. (Fot. Archiwum IPN)

 • 07.05.2021

  kalendarium

  8 i 9 marca 1981 r.

  W Poznaniu odbył się zjazd zjednoczeniowy NSZZ „Solidarności Wiejskiej”, NSZZR „Solidarności Chłopskiej” i Niezależnego Związku Producentów Rolnych. Powstał Ogólnopolski Komitet Założycielski NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, którego przewodniczącym został Jan Kułaj, rolnik z województwa przemyskiego. Jego zastępcami zostali Jan Antoł, Piotr Baumgart i Gabriel Janowski. (Fot. Archiwum IPN)

 • 07.05.2021

  kalendarium

  19 lutego 1981 r.

  W Rzeszowie doszło do podpisania porozumienia między Komitetem Strajkowym w Rzeszowie, działającym w imieniu Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych, a Komisją Rządową. Gwarantowało ono m.in. nienaruszalność chłopskiej własności ziemskiej. 20 lutego podpisane zostało porozumienie z Komitetem Strajkowym w Ustrzykach Dolnych, dotyczące spraw lokalnych. (Fot. Aleksander Urbański /Archiwum IPN)

 • 07.05.2021

  kalendarium

  13 lutego 1981 r.

  W Bydgoszczy przedstawiciele trzech głównych nurtów związkowych polskiej wsi: NSZZ „Solidarność Chłopska”, NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” i NSZZ Rolników Indywidualnych powołali wspólną Krajową Komisję Porozumiewawczą NSZZ Rolników Indywidualnych, która miała przygotować zjazd zjednoczeniowy rolniczych związków zawodowych. (Fot. Archiwum IPN)

 • 07.05.2021

  kalendarium

  10 lutego 1981 r.

  Sąd Najwyższy w Warszawie odrzucił wniosek o rejestrację rolniczej Solidarności. (Fot. Archiwum IPN)

 • 07.05.2021

  kalendarium

  8 lutego 1981 r.

  W Bydgoszczy odbył się ogólnopolski zjazd Solidarności Chłopskiej. Towarzyszyła mu wielka demonstracja blisko 30 tys. rolników z całej Polski. Domagano się zwołania specjalnej sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej, poświęconej kwestiom rolnym. (Fot. Archiwum IPN)

 • 07.05.2021

  kalendarium

  4 i 5 lutego 1981 r.

  W Rzeszowie przedstawiciele Solidarności Wiejskiej, NSZZ RI „Solidarność” i Solidarności Chłopskiej zdecydowali o stworzeniu wspólnej organizacji. Projekt statutu opracował prof. Andrzej Stelmachowski. (Fot. Janusz Witowicz /Archiwum IPN)

 • 07.05.2021

  kalendarium

  5 stycznia 1981 r.

  Siedzibę komitetu przeniesiono z Ustrzyk Dolnych do Rzeszowa, gdzie trwał strajk okupacyjny prowadzony przez miejscową Solidarność. Głównym postulatem protestujących była rejestracja związku. (Fot. Aleksander Urbański /Archiwum IPN)

 • 07.05.2021

  kalendarium

  29 grudnia 1980 r.

  Grupa mieszkańców Bieszczad z Federacji NSZZ „Solidarność” Robotników, Rolników i Innych Grup Zawodowych zajęła salę konferencyjną Urzędu Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych i ogłosiła strajk okupacyjny. Wysunięto m.in. żądanie rejestracji Solidarności Wiejskiej. W następnych dniach strajkujący utworzyli Ogólnopolski Komitet Strajkowy Solidarności Wiejskiej. (Fot. Archiwum IPN)