Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora

Solidarni z Solidarnością > galeria

Archiwum

  • 22.11.2021

    galeria

    Współpraca Stasi z SB

    Od drugiej połowy lat siedemdziesiątych działacz opozycji w NRD Ludwig Mehlhorn był rozpracowywany przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD (Stasi) w ramach spraw operacyjnych o kryptonimach „Mühle”, a następnie „Knacker”. Wschodnioniemiecką bezpiekę interesowały m.in. jego związki z Polską. Na prośbę wschodniego Berlina MSW PRL sprawdzało osoby utrzymujące kontakty z Mehlhornem, m.in. o. Macieja Ziębę OP, który był z nim zaprzyjaźniony. Czyniono tak jeszcze w marcu 1989 r., gdy w Warszawie trwały już rozmowy „okrągłego stołu” władz z opozycją. Więcej dokumentów na ten temat znajduje się w Stasi-Unterlagen-Archiv (dawnym Urzędzie Gaucka).