Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora

Solidarni z Solidarnością > reakcje bloku wschodniego

Archiwum

 • 04.11.2021

  reakcje bloku wschodniego

  Wściekłość i nadzieja

  Wściekłość komunistycznych władz oraz nadzieja w szeregach ich przeciwników – takie reakcje wywołało w ówczesnej Czechosłowacji powstanie Solidarności oraz sformułowane na jej I Krajowym Zjeździe „Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej”.

 • 05.11.2021

  reakcje bloku wschodniego

  Magiczne słowo „Solidarność”

  Zbigniew Brzeziński niegdyś powiedział, że „Bez Ukrainy Rosja przestanie być imperium”. Dlatego w czasach sowieckich Kreml robił wszystko, aby utrzymać ową zbuntowaną prowincję w orbicie swojego wpływu. Powstanie „Solidarności” w Polsce dawało nadzieję działaczom ukraińskiej opozycji pragnącej wydostać się spod kontroli Moskwy.

 • 05.11.2021

  reakcje bloku wschodniego

  Litewska droga do niepodległości

  Kulminacją społecznej mobilizacji narodów bałtyckich był Łańcuch Bałtycki. 23 sierpnia 1989 r. około dwóch milionów Litwinów, Łotyszy i Estończyków połączyło się w żywym łańcuchu od Wilna do Tallina, by potępić pakt Ribbentrop-Mołotow i zademonstrować dążenia niepodległościowe.

 • 04.11.2021

  reakcje bloku wschodniego

  Opozycja w NRD. Aktywna mniejszość

  Wschodnioniemiecki reżim długo chełpił się, że w kraju nie ma nastrojów wywrotowych. Dysydenci nie mieli łatwego życia, ale uparcie podkopywali komunistyczną dyktaturę.

 • 04.11.2021

  reakcje bloku wschodniego

  Opozycja na Słowacji

  Ruch dysydencki (opozycyjny) na Słowacji w latach komunizmu posiadał swoją regionalną specyfikę i znacząco różnił się od czeskiej opozycji politycznej.

 • 05.11.2021

  reakcje bloku wschodniego

  Oblicza węgierskiej opozycji

  „Zamiast protestować, załóżcie własną partię. Co prawda traficie do więzienia, ale wszystko wskazuje na to, że nie będziecie długo siedzieć” – zauważył wiosną 1988 r. po wykładzie o polskiej Solidarności wygłoszonym w Collegium Bibó w Budapeszcie profesor Wacław Felczak – legendarny kurier tatrzański.