Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora
2021

Archiwum

 • 07.05.2021

  kalendarium

  14 grudnia 1980 r.

  W Politechnice Warszawskiej odbył się I Ogólnopolski Zjazd NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”, w którym uczestniczyło 1,2 tys. osób. (Fot. Archiwum IPN)

 • 07.05.2021

  kalendarium

  29 października 1980 r.

  Sąd Wojewódzki w Warszawie odrzucił wniosek o rejestrację NSZZ Rolników ze względów formalnoprawnych. (Fot. Archiwum IPN)

 • 07.05.2021

  kalendarium

  19 października 1980 r.

  W Krakowie odbył się kolejny zjazd tego środowiska. Do nazwy związku dodano określenie „Solidarność Wiejska”. (Fot. Archiwum IPN)

 • 07.05.2021

  kalendarium

  28 września 1980 r.

  W Zbroszy Górnej w parafii pw. św. Jana Chrzciciela ks. Czesław Sadłowski zorganizował zjazd osób zainteresowanych tworzeniem niezależnego związku rolniczego. (Fot. Archiwum IPN)

 • 07.05.2021

  kalendarium

  24 września 1980 r.

  Przedstawiciele NSZZ Rolników złożyli swój statut do rejestracji w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku. (Rys. Jacek Woźniak)

 • 07.05.2021

  kalendarium

  21 września 1980 r.

  Powołany został Komitet Założycielski NSZZ Rolników, w skład którego weszły 42 osoby z 13 województw. W tym środowisku dominowali działacze z organizacji powstałych na wsi przed Sierpniem 1980. (Fot. Archiwum IPN)

 • 10.05.2021

  represje

  Na celowniku bezpieki

  Służba Bezpieczeństwa wobec dolnośląskich liderów Solidarności rolniczej na przykładzie Stanisława Helskiego (woj. wałbrzyskie) i Władysława Papużyńskiego (woj. legnickie).

 • 29.10.2021

  smot

  Zdławiona inicjatywa

  W październiku 1978 r. grupa dysydentów ogłosiła w Moskwie powstanie Wolnego Ogólnozawodowego Związku Ludzi Pracy (SMOT). Była to pierwsza w Związku Sowieckim próba stworzenia niezależnego związku zawodowego.

 • 04.11.2021

  posłanie

  Europejska Solidarność

  40 lat temu, w czasie pierwszej tury I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, nieoczekiwanie przyjęto „Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej”. Inicjatorem dokumentu był Henryk Siciński – nieznany szerzej delegat z ziemi kaliskiej.

 • 04.11.2021

  reakcje bloku wschodniego

  Opozycja w NRD. Aktywna mniejszość

  Wschodnioniemiecki reżim długo chełpił się, że w kraju nie ma nastrojów wywrotowych. Dysydenci nie mieli łatwego życia, ale uparcie podkopywali komunistyczną dyktaturę.