Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora

Alina Pienkowska

Była jednym z najważniejszych działaczy związkowych na Wybrzeżu.

zdjęcie: Archiwum IPN

2020-07-21

Urodziła się 12 stycznia 1952 r. w Gdańsku. Ukończyła Wydział Pielęgniarstwa Pomaturalnego Medycznego Studium Zawodowego w Gdańsku w 1973 r., w 1975 r. zatrudniła się jako pielęgniarka pogotowia ratunkowego w Przemysłowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy Stoczni Gdańskiej. Trzy lata później przyszła na spotkanie z Bogdanem Borusewiczem i zaangażowała się w działalność WZZ Wybrzeża i redakcji „Robotnika Wybrzeże”. Brała udział w kolportażu wydawnictw niezależnych, obchodach rocznic 11 Listopada, 3 Maja i Grudnia 1970.

W sierpniu 1980 r. uczestniczyła w strajku w Stoczni Gdańskiej, jako przewodnicząca komitetu strajkowego w stoczniowej przychodni weszła do Prezydium MKS, była także współredaktorką 21 postulatów i sygnatariuszem Porozumień Sierpniowych. Po strajkach włączyła się w działania Solidarności; była działaczem Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Gdańsku. Blisko związana z Bogdanem Borusewiczem, podzielała jego poglądy polityczne, krytycznie oceniała mało demokratyczny styl sprawowania władzy nad związkiem przez Lecha Wałęsę, była kojarzona z tzw. Gwiazdozbiorem.

W listopadzie 1980 r. kierowała strajkiem pracowników służby zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Po ogłoszeniu stanu wojennego była internowana do lipca 1982 r. W latach 1989−1990 odbudowywała struktury „S” w Gdańsku, gdzie działała w Tymczasowym Zarządzie Regionu „S”. W latach 1991−1993 byłą senatorem z listy „S”. Zmarła 17 października 2002 r.

Wyróżniona została tytułem Honorowego Obywatela Miasta Gdańska (2000), odznaczona pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Twarze buntu

To również cię zainteresuje