Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora

Chronologia

buntu

 • 21 września 1980 r.

  Powołany został Komitet Założycielski NSZZ Rolników, w skład którego weszły 42 osoby z 13 województw. W tym środowisku dominowali działacze z organizacji powstałych na wsi przed Sierpniem 1980. (Fot. Archiwum IPN)

 • 24 września 1980 r.

  Przedstawiciele NSZZ Rolników złożyli swój statut do rejestracji w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku. (Rys. Jacek Woźniak)

 • 28 września 1980 r.

  W Zbroszy Górnej w parafii pw. św. Jana Chrzciciela ks. Czesław Sadłowski zorganizował zjazd osób zainteresowanych tworzeniem niezależnego związku rolniczego. (Fot. Archiwum IPN)

 • 19 października 1980 r.

  W Krakowie odbył się kolejny zjazd tego środowiska. Do nazwy związku dodano określenie „Solidarność Wiejska”. (Fot. Archiwum IPN)

 • 29 października 1980 r.

  Sąd Wojewódzki w Warszawie odrzucił wniosek o rejestrację NSZZ Rolników ze względów formalnoprawnych. (Fot. Archiwum IPN)

 • 14 grudnia 1980 r.

  W Politechnice Warszawskiej odbył się I Ogólnopolski Zjazd NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”, w którym uczestniczyło 1,2 tys. osób. (Fot. Archiwum IPN)

 • 29 grudnia 1980 r.

  Grupa mieszkańców Bieszczad z Federacji NSZZ „Solidarność” Robotników, Rolników i Innych Grup Zawodowych zajęła salę konferencyjną Urzędu Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych i ogłosiła strajk okupacyjny. Wysunięto m.in. żądanie rejestracji Solidarności Wiejskiej. W następnych dniach strajkujący utworzyli Ogólnopolski Komitet Strajkowy Solidarności Wiejskiej. (Fot. Archiwum IPN)

 • 5 stycznia 1981 r.

  Siedzibę komitetu przeniesiono z Ustrzyk Dolnych do Rzeszowa, gdzie trwał strajk okupacyjny prowadzony przez miejscową Solidarność. Głównym postulatem protestujących była rejestracja związku. (Fot. Aleksander Urbański /Archiwum IPN)

 • 4 i 5 lutego 1981 r.

  W Rzeszowie przedstawiciele Solidarności Wiejskiej, NSZZ RI „Solidarność” i Solidarności Chłopskiej zdecydowali o stworzeniu wspólnej organizacji. Projekt statutu opracował prof. Andrzej Stelmachowski. (Fot. Janusz Witowicz /Archiwum IPN)

 • 8 lutego 1981 r.

  W Bydgoszczy odbył się ogólnopolski zjazd Solidarności Chłopskiej. Towarzyszyła mu wielka demonstracja blisko 30 tys. rolników z całej Polski. Domagano się zwołania specjalnej sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej, poświęconej kwestiom rolnym. (Fot. Archiwum IPN)

 • 10 lutego 1981 r.

  Sąd Najwyższy w Warszawie odrzucił wniosek o rejestrację rolniczej Solidarności. (Fot. Archiwum IPN)

 • 13 lutego 1981 r.

  W Bydgoszczy przedstawiciele trzech głównych nurtów związkowych polskiej wsi: NSZZ „Solidarność Chłopska”, NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” i NSZZ Rolników Indywidualnych powołali wspólną Krajową Komisję Porozumiewawczą NSZZ Rolników Indywidualnych, która miała przygotować zjazd zjednoczeniowy rolniczych związków zawodowych. (Fot. Archiwum IPN)

 • 19 lutego 1981 r.

  W Rzeszowie doszło do podpisania porozumienia między Komitetem Strajkowym w Rzeszowie, działającym w imieniu Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych, a Komisją Rządową. Gwarantowało ono m.in. nienaruszalność chłopskiej własności ziemskiej. 20 lutego podpisane zostało porozumienie z Komitetem Strajkowym w Ustrzykach Dolnych, dotyczące spraw lokalnych. (Fot. Aleksander Urbański /Archiwum IPN)

 • 8 i 9 marca 1981 r.

  W Poznaniu odbył się zjazd zjednoczeniowy NSZZ „Solidarności Wiejskiej”, NSZZR „Solidarności Chłopskiej” i Niezależnego Związku Producentów Rolnych. Powstał Ogólnopolski Komitet Założycielski NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, którego przewodniczącym został Jan Kułaj, rolnik z województwa przemyskiego. Jego zastępcami zostali Jan Antoł, Piotr Baumgart i Gabriel Janowski. (Fot. Archiwum IPN)

 • 16 marca 1981 r.

  Rolnicy zebrani w siedzibie Wojewódzkiego Komitetu ZSL w Bydgoszczy rozpoczęli ogólnopolski strajk okupacyjny. Domagano się przede wszystkim legalizacji chłopskiego ruchu związkowego. (Fot. Archiwum IPN)

 • 19 marca 1981 r.

  Funkcjonariusze milicji siłą usunęli z pomieszczeń Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy protestujących działaczy Solidarności. Ciężko pobici zostali Michał Bartoszcze, Mariusz Łabentowicz i Jan Rulewski. Wstrząsnęło to opinią publiczną i wywołało protesty w całym kraju. 27 marca został przez NSZZ „Solidarność” przeprowadzony ogólnopolski strajk ostrzegawczy. (Fot. Archiwum IPN)

 • 30 marca 1981 r.

  W Warszawie doszło do zawarcia porozumienia przedstawicieli Krajowej Komisji Porozumiewawczej z władzami, które zadeklarowały, że przyspieszą prace nad ustawą o związkach zawodowych. (Fot. Archiwum IPN)

 • 17 kwietnia 1981 r.

  W Bydgoszczy zawarto porozumienie między Komisją Rządową a protestującymi rolnikami. Władze zobowiązały się stworzyć podstawę prawną do rejestracji NSZZ RI „Solidarność”. (Fot. Archiwum IPN)

 • 6 maja 1981 r.

  Sejm uchwalił ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych, o rejestracji kółek rolniczych oraz związków kółek i organizacji rolniczych, a także o rejestracji organizacji międzyzwiązkowych. (Fot. Archiwum IPN)

 • 12 maja 1981 r.

  Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował statut NSZZ RI „Solidarność”. (Fot. Archiwum IPN)

 • 13 grudnia 1981 r.

  Po wprowadzeniu stany wojennego, internowano 333 członków NSZZ RI „Solidarność”. Prócz nich internowano kilkunastu działaczy z innych struktur związkowych na wsi. (Rys. Jacek Woźniak)