Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora

Doradcy > wprowadzenie: doradcy

Archiwum

  • 23.06.2020

    wprowadzenie: doradcy

    Doradcy

    Jednym z elementów, które odróżniły strajki z lipca 1980 r. od tych z drugiej połowy sierpnia i września, był ich stopień organizacji. I to nie tylko utworzenie komitetów strajkowych czy międzyzakładowych komitetów strajkowych, ale też wykorzystanie doradców.