Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora

Zielona rewolucja > kalendarium

Archiwum

 • 07.05.2021

  kalendarium

  21 września 1980 r.

  Powołany został Komitet Założycielski NSZZ Rolników, w skład którego weszły 42 osoby z 13 województw. W tym środowisku dominowali działacze z organizacji powstałych na wsi przed Sierpniem 1980. (Fot. Archiwum IPN)

 • 07.05.2021

  kalendarium

  24 września 1980 r.

  Przedstawiciele NSZZ Rolników złożyli swój statut do rejestracji w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku. (Rys. Jacek Woźniak)

 • 07.05.2021

  kalendarium

  28 września 1980 r.

  W Zbroszy Górnej w parafii pw. św. Jana Chrzciciela ks. Czesław Sadłowski zorganizował zjazd osób zainteresowanych tworzeniem niezależnego związku rolniczego. (Fot. Archiwum IPN)

 • 07.05.2021

  kalendarium

  19 października 1980 r.

  W Krakowie odbył się kolejny zjazd tego środowiska. Do nazwy związku dodano określenie „Solidarność Wiejska”. (Fot. Archiwum IPN)

 • 07.05.2021

  kalendarium

  29 października 1980 r.

  Sąd Wojewódzki w Warszawie odrzucił wniosek o rejestrację NSZZ Rolników ze względów formalnoprawnych. (Fot. Archiwum IPN)

 • 07.05.2021

  kalendarium

  14 grudnia 1980 r.

  W Politechnice Warszawskiej odbył się I Ogólnopolski Zjazd NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”, w którym uczestniczyło 1,2 tys. osób. (Fot. Archiwum IPN)

 • 07.05.2021

  kalendarium

  29 grudnia 1980 r.

  Grupa mieszkańców Bieszczad z Federacji NSZZ „Solidarność” Robotników, Rolników i Innych Grup Zawodowych zajęła salę konferencyjną Urzędu Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych i ogłosiła strajk okupacyjny. Wysunięto m.in. żądanie rejestracji Solidarności Wiejskiej. W następnych dniach strajkujący utworzyli Ogólnopolski Komitet Strajkowy Solidarności Wiejskiej. (Fot. Archiwum IPN)

 • 07.05.2021

  kalendarium

  5 stycznia 1981 r.

  Siedzibę komitetu przeniesiono z Ustrzyk Dolnych do Rzeszowa, gdzie trwał strajk okupacyjny prowadzony przez miejscową Solidarność. Głównym postulatem protestujących była rejestracja związku. (Fot. Aleksander Urbański /Archiwum IPN)

 • 07.05.2021

  kalendarium

  4 i 5 lutego 1981 r.

  W Rzeszowie przedstawiciele Solidarności Wiejskiej, NSZZ RI „Solidarność” i Solidarności Chłopskiej zdecydowali o stworzeniu wspólnej organizacji. Projekt statutu opracował prof. Andrzej Stelmachowski. (Fot. Janusz Witowicz /Archiwum IPN)

 • 07.05.2021

  kalendarium

  8 lutego 1981 r.

  W Bydgoszczy odbył się ogólnopolski zjazd Solidarności Chłopskiej. Towarzyszyła mu wielka demonstracja blisko 30 tys. rolników z całej Polski. Domagano się zwołania specjalnej sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej, poświęconej kwestiom rolnym. (Fot. Archiwum IPN)