Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora
7 Maj 2021

Archiwum

 • 07.05.2021

  droga do rejestracji

  Bydgoskie starcie

  Główną przyczyną kryzysu bydgoskiego z marca 1981 roku, wywołanego pobiciem przez funkcjonariuszy ZOMO działacza wiejskiego Michała Bartoszcze oraz dwóch związkowców: Mariusza Łabentowicza i przewodniczącego bydgoskiej „Solidarności” Jana Rulewskiego, była walka o powstanie niezależnego związku zawodowego rolników indywidualnych.

 • 07.05.2021

  droga do rejestracji

  Porozumienia tak ważne, jak sierpniowe

  Podpisane po długich strajkach i negocjacjach porozumienia w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych 19 i 20 lutego 1981 r. swoją rangą nie odbiegały od tych ze Szczecina, Gdańska czy Jastrzębia Zdroju. Znacząco wpłynęły na poszerzenie społecznego i politycznego zakresu dokonujących się wówczas przemian. Nadal czekają na dowartościowanie w różnych dyskursach historycznych.

 • 07.05.2021

  kościół wobec strajków

  Pilnujcie ziemi

  Prymas Wyszyński doskonale znał i interesował się sytuacją mieszkańców polskiej wsi. Nic więc dziwnego, że był jednym z tych autorytetów, które na początku roku 1981 najbardziej broniły prawa rolników do rejestracji własnych związków zawodowych – niezależnych od władzy komunistycznej.

 • 07.05.2021

  kościół wobec strajków

  Uznanie należnych praw

  Wybuch strajku w Ustrzykach Dolnych został zaaprobowany przez bp. Ignacego Tokarczuka, ordynariusza diecezji przemyskiej, który jego organizatorów wspierał duchowo oraz materialnie. Postulaty rolników wsparli także Prymas Polski oraz Jan Paweł II.

 • 07.05.2021

  represje

  Największe zagrożenie

  Postulaty rolników domagających się od września 1980 r. rejestracji własnych niezależnych związków zawodowych okazały się dla rządzących w Polsce swego rodzaju klinczem politycznym i ideologicznym.

 • 07.05.2021

  kalendarium

  13 grudnia 1981 r.

  Po wprowadzeniu stany wojennego, internowano 333 członków NSZZ RI „Solidarność”. Prócz nich internowano kilkunastu działaczy z innych struktur związkowych na wsi. (Rys. Jacek Woźniak)

 • 07.05.2021

  kalendarium

  12 maja 1981 r.

  Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował statut NSZZ RI „Solidarność”. (Fot. Archiwum IPN)

 • 07.05.2021

  kalendarium

  6 maja 1981 r.

  Sejm uchwalił ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych, o rejestracji kółek rolniczych oraz związków kółek i organizacji rolniczych, a także o rejestracji organizacji międzyzwiązkowych. (Fot. Archiwum IPN)

 • 07.05.2021

  kalendarium

  17 kwietnia 1981 r.

  W Bydgoszczy zawarto porozumienie między Komisją Rządową a protestującymi rolnikami. Władze zobowiązały się stworzyć podstawę prawną do rejestracji NSZZ RI „Solidarność”. (Fot. Archiwum IPN)

 • 07.05.2021

  kalendarium

  30 marca 1981 r.

  W Warszawie doszło do zawarcia porozumienia przedstawicieli Krajowej Komisji Porozumiewawczej z władzami, które zadeklarowały, że przyspieszą prace nad ustawą o związkach zawodowych. (Fot. Archiwum IPN)