Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora
Czerwiec 2020

Archiwum

 • 23.06.2020

  Twarze buntu

  Tadeusz Jedynak

  − Ludzie poczuli smak wolności, smak wolnej Polski − mówił Tadeusz Jedynak w 2011 roku. Sam od początku uwierzył w Solidarność i nie zwątpił w nią wbrew przeciwnościom, szykanom i represjom do samego końca.

 • 23.06.2020

  Doradcy

  Andrzej Stelmachowski

  Był doradcą strajkujących w sierpniu 1980 r., robotniczej i rolniczej Solidarności, mediatorem między nimi a władzami PRL. Został też akuszerem Okrągłego Stołu.

 • 23.06.2020

  Doradcy

  Jadwiga Staniszkis

  Należała do radykałów w gronie związkowych ekspertów. Jesienią 1981 roku opowiadała się m.in. za tworzeniem przez Solidarność rad pracowniczych i przejęciem kontroli nad procesem produkcji metodą faktów dokonanych, a także za budową społeczeństwa otwartego, „bez hierarchii”.

 • 23.06.2020

  Zanim przyszedł sierpień

  Opozycja przedsierpniowa

  Załamanie gospodarki w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, pogarszające się zaopatrzenie w artykuły pierwszej potrzeby, kłopoty ze spłatą kredytów zaciągniętych w państwach zachodnich oraz zima stulecia, która na początku 1979 r. sparaliżowała kraj, obnażyły słabość systemu komunistycznego w PRL.

 • 23.06.2020

  wprowadzenie: doradcy

  Doradcy

  Jednym z elementów, które odróżniły strajki z lipca 1980 r. od tych z drugiej połowy sierpnia i września, był ich stopień organizacji. I to nie tylko utworzenie komitetów strajkowych czy międzyzakładowych komitetów strajkowych, ale też wykorzystanie doradców.

 • 23.06.2020

  Twarze buntu

  Andrzej Rozpłochowski

  „Mój prawdziwy życiorys, tzn. coś, co już mogę zapisać, zaczął się 29 sierpnia 1980 roku, z chwilą wybuchu strajku w hucie »Katowice«. Z tą chwilą moje życie zupełnie się zmieniło. Losy »Solidarności« są nierozerwalne z moimi dalszymi” – pisał Andrzej Rozpłochowski w ankiecie socjologicznej, którą wypełniali związkowcy na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” we wrześniu 1981 r.

 • 24.06.2020

  mapa

  Chronologia i topografia buntu

  6 lipca 1980 wybuchają strajki w Lublinie Oprócz żądań ekonomicznych po raz pierwszy pojawił się postulat nowych wyborów do oficjalnych związków zawodowych. Strajki te kończyły się obietnicami podwyżek płac. Strajki te kończyły się obietnicami podwyżek płac. 14 sierpnia 1980 roku wybucha strajk na kilku wydziałach Stoczni Gdańskiej w obronie wyrzuconej z pracy Anny Walentynowicz, działaczki Wolnych Związków Zawodowych. Wkrótce, w stoczni pojawił się Lech Wałęsa, zwolniony z pracy w 1976 r. Staje na czele strajku. Związków Zawodowych. Wkrótce, w stoczni pojawił się Lech Wałęsa, zwolniony z pracy w 1976 r. Staje na czele strajku.