Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora
Listopad 2021

Archiwum

 • 22.11.2021

  audio

  Julian Golak

 • 22.11.2021

  galeria

  Współpraca Stasi z SB

  Od drugiej połowy lat siedemdziesiątych działacz opozycji w NRD Ludwig Mehlhorn był rozpracowywany przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD (Stasi) w ramach spraw operacyjnych o kryptonimach „Mühle”, a następnie „Knacker”. Wschodnioniemiecką bezpiekę interesowały m.in. jego związki z Polską. Na prośbę wschodniego Berlina MSW PRL sprawdzało osoby utrzymujące kontakty z Mehlhornem, m.in. o. Macieja Ziębę OP, który był z nim zaprzyjaźniony. Czyniono tak jeszcze w marcu 1989 r., gdy w Warszawie trwały już rozmowy „okrągłego stołu” władz z opozycją. Więcej dokumentów na ten temat znajduje się w Stasi-Unterlagen-Archiv (dawnym Urzędzie Gaucka).

 • 24.11.2021

  audio

  Mirosław Jasiński

  Jeden z liderów Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, uczestnik spotkań w Tatrach i Karkonoszach oraz współautor najważniejszych dokumentów programowych tej organizacji. Jeden z inicjatorów festiwalu czechosłowackiej kultury niezależnej we Wrocławiu.

 • 24.11.2021

  audio

  Julian Golak

  Członek Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego we Wrocławiu w sierpniu 1980 r. W stanie wojennym więzień polityczny. Organizator i uczestnik spotkań z czeską opozycją w Karkonoszach. Redaktor Biuletynu Informacyjnego Solidarności Polsko- Czechosłowackiej i inicjator wydawania niezależnej biblioteki czeskiej i słowackiej.

 • 24.11.2021

  audio

  Jarosław Broda

  Współpracownik KOR i współzałożyciel wrocławskiego Studenckiego Komitetu Solidarności. Po 1980 r. działacz NSZZ „Solidarność”. W latach 1987-1990 redaktor naczelny podziemnego „Biuletynu Informacyjnego Solidarności Polsko- Czechosłowackiej”.

 • 12.12.2021

  wstęp

  Strajk i pacyfikacja

  Pacyfikacja katowickiej kopalni Wujek była najkrwawszym zdarzeniem w czasie stanu wojennego.

 • 08.12.2021

  pacyfikacje

  Pacyfikacje w województwie katowickim w grudniu 1981 r.

  Użycie brutalnej siły było wpisane w operację wprowadzenia stanu wojennego. Towarzyszyło zarówno zajmowaniu siedzib ogniw Solidarności, jak i części akcji internowań działaczy związkowych. Przede wszystkim jednak było jedną z metod, za pomocą których likwidowano opór strajkujących załóg.

 • 08.12.2021

  sprawcy

  Tego nie dowiemy się nigdy...

  Znamy bieg wydarzeń w obrębie kopalni Wujek – genezę strajku, działania górników, kolejne dni trwania strajku aż do tragicznej pacyfikacji. Wciąż jednak w sferze hipotez i przypuszczeń pozostają motywy i poczynania władz na różnych szczeblach – począwszy od MSW, przez władze wojewódzkie i milicyjno-wojskowe na poziomie województwa, na dowódcy plutonu specjalnego ZOMO kończąc.

 • 08.12.2021

  rola kościoła

  Bp Herbert Bednorz w grudniu 1981 r.

  Biskup katowicki 13 grudnia 1981 r. stanął przed wyzwaniem, jak zareagować na represje stanu wojennego w regionie, gdzie opór przeciwko delegalizacji Solidarności był największy.