Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora

KWK Wujek > sprawcy

Archiwum

  • 08.12.2021

    sprawcy

    Tego nie dowiemy się nigdy...

    Znamy bieg wydarzeń w obrębie kopalni Wujek – genezę strajku, działania górników, kolejne dni trwania strajku aż do tragicznej pacyfikacji. Wciąż jednak w sferze hipotez i przypuszczeń pozostają motywy i poczynania władz na różnych szczeblach – począwszy od MSW, przez władze wojewódzkie i milicyjno-wojskowe na poziomie województwa, na dowódcy plutonu specjalnego ZOMO kończąc.