Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora

KWK Wujek > pacyfikacje

Archiwum

  • 08.12.2021

    pacyfikacje

    Pacyfikacje w województwie katowickim w grudniu 1981 r.

    Użycie brutalnej siły było wpisane w operację wprowadzenia stanu wojennego. Towarzyszyło zarówno zajmowaniu siedzib ogniw Solidarności, jak i części akcji internowań działaczy związkowych. Przede wszystkim jednak było jedną z metod, za pomocą których likwidowano opór strajkujących załóg.