Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora

Wrocławska TwierdzaSolidarności

Zakładka “Wrocławska Twierdza Solidarności” powstała dzięki współpracy z Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu.

  • Wstęp
  • Mapa strajków Dolnośląskich
  • Strajk w Zajezdni nr VII
  • Strajki na Dolnym Śląsku
  • Twarze Dolnośląskiej Solidarności
  • Galeria multimediów

Zakładka “Wrocławska Twierdza Solidarności” powstała dzięki współpracy z Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu.

PartnerProjektu

Dolny Śląska geneza Solidarności

Trudno przecenić znaczenie strajku na Dolnym Śląsku w sierpniu 1980 r. jako instrumentu prowadzącego do ugięcia się władz i podpisania tzw. porozumień sierpniowych, a w konsekwencji – powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Skupienie we wrocławskim Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym przedstawicieli aż 176 zakładów pracy z tego regionu dawało siłę, z którą władze musiały się liczyć.

Kamil Borecki

Mapa StrajkówDolnośląskich

Dolny Śląsk był w sierpniu 1980 r. jednym z regionów o największym w Polsce nasileniu strajków i protestów. Pod koniec tego miesiąca strajki odbywały się w czterech województwach, wrocławskim, wałbrzyskim, legnickim i jeleniogórskim, w blisko 50 miejscowościach, a brało w nich udział kilkaset zakładów pracy. Część z nich zakończyła się podpisaniem porozumień. Wspierano w nich 21 postulatów z Wybrzeża i wysuwano własne. 31 sierpnia podpisano porozumienie w Gdańsku kończące zarazem strajk w zajezdni nr VII we Wrocławiu, 2 września w kop. „Thorez” w Wałbrzychu, wreszcie 20 września w Lubinie porozumienie podpisali przedstawiciele strajkujących zakładów Zagłębia Miedziowego.

Strajkw zajezdni nr VII we Wrocławiu

Strajkina Dolnym Śląsku

Galeriaaudio, zdjęć , dokumentów

WspółpracaCentrum Historii Zajezdnia

Zakładka “Wrocławska Twierdza Solidarności” powstała dzięki współpracy z Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu.

Koncepcja:
dr Marek Mutor (Centrum Historii Zajezdnia),
dr Andrzej Grajewski (Gość Niedzielny).

Dokumentacja zdjęciowa i archiwalna:
Ośrodek Pamięć i Przyszłość
Ryszard Mozgol (IPN Katowice)
Łukasz Sołtysik (IPN Wrocław).

Koordynacja:
Aleksandra Surlej-Farys (Centrum Historii Zajezdnia).