Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora

Zmienili bieg historii

Strajkujący na Dolnym Śląsku tworzyli zróżnicowaną społeczność, reprezentującą różne grupy społeczne i zawodowe. Istotną rolę wśród nich odgrywali działacze opozycji z kręgu SKS i KSS KOR. Tworzyli zaplecze poligraficzne dla protestujących, wspierali ich w czasie negocjacji, później pomagali w organizacji nowych struktur związkowych. Decydującą rolę w tych wydarzeniach odgrywali jednak młodzi robotnicy. Dla nich Sierpień 1980 r. był czasem inicjacji obywatelskiej. Galeria 30 wybranych przedstawicieli protestujących jest symbolicznym uczczeniem wszystkich, którzy w tamtym czasie swą aktywnością otwarli drogę do wolnej Polski.

Twarze Buntu