Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora

Strajk generalny naPodbeskidziu

  • Sierpień w środku zimy
  • Jak narodziło się Podbeskidzie
  • Geneza strajku
  • Chronologia strajku
  • Twarze strajku
  • Przebieg strajku
  • Multimedia

Sierpieńw środku zimy

Kiedy ogląda się fotografie sprzed czterdziestu lat z protestu w regionie z udziałem blisko dwustu tysięcy członków Solidarności, na myśl przychodzą sierpniowe obrazy z Gdańska 1980 roku.

dr Jarosław Szarek, prezes IPN

Jak narodziło się Podbeskidzie

Porozumienia sierpniowo-wrześniowe z 1980 roku uruchomiły proces odzyskiwania przez Polaków przestrzeni publicznej, bezprawnie zawładniętej przez komunistów po II wojnie światowej. Jednakże ten proces obejmował różne środowiska społeczne i regiony w różnym czasie.

prof. Jan Żaryn

Genezastrajku

Od samego początku działacze podbeskidzkiego NSZZ „Solidarność” wychodzili z założenia, że ich celem jest nie tylko walka o prawa pracownicze, ale także obrona interesów mieszkańców województwa bielskiego. Strajk przyspieszył proces konsolidacji struktur związkowych wokół jednego ośrodka dla całego województwa.

dr Dariusz Węgrzyn

Chronologiastrajku

We wtorek 27 stycznia, o 6.00, rozpoczął się strajk generalny w całym województwie bielskim. Z protestu wyłączono tylko służbę zdrowia, telekomunikację, zaopatrzenie, kolej oraz obsługę linii technologicznych o ruchu ciągłym. Od rana tego dnia w województwie wstrzymało produkcję 110 zakładów z załogami liczącymi w sumie 58 000 pracowników, z czego aż 60 przedsiębiorstw z 35 000 zatrudnionych skupiało się w Bielsku-Białej.

dr Andrzej Grajewski

Przebieg strajku

Galeria zdjęć, dokumentów i plakatów

Współpraca Oddział IPN w Katowicach

Partnerzy projektu