Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora

Joanna Duda-Gwiazda

Zanim wybuchły strajki, organizowała wolne związki zawodowe na Wybrzeżu.

zdjęcie: Archiwum IPN

2020-07-21

Urodziła się 11 października 1939 w Krzemieńcu. Ukończyła naukę na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej w 1963 r. W latach 1965–1999 pracowała jako projektant w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku. W 1976 r. razem z mężem Andrzejem była autorką listu poparcia dla działań KOR, który wspólnie wysłali do Sejmu PRL. W kwietniu 1978 r. walnie przyczyniła się do powstania WZZ Wybrzeża, była redaktorką pisma „Robotnik Wybrzeża”, organizowała spotkania, brała udział w kolportażu ulotek i wydawnictw niezależnych. W sierpniu 1980 uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej, współautorka 21 postulatów, weszła do Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. W czasie protestu jednak zasłabła i opuściła zakład, do którego do końca strajku już nie wróciła. Po strajkach włączyła się w działalność Solidarności; weszła w skład Komisji Zakładowej i Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Gdańsku, przez pewien czas prowadziła redakcję „Biuletynu Informacyjnego Solidarność”. Razem z mężem tworzyła tzw. Gwiazdozbiór w opozycji wobec Lecha Wałęsy, którego krytykowała za „wodzowski” sposób prowadzenia związku. Po ogłoszeniu stanu wojennego była internowana. W 1989 r. należała do przeciwników Okrągłego Stołu, nie potrafiła jednak przekonać do swoich racji społeczeństwa.

Wyróżniona tytułem Honorowego Obywatela Gdańska (2000), odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

 

Twarze buntu

To również cię zainteresuje