Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora

Henryk Urban

Jeden z liderów Solidarności Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. Już w Sierpniu ’80 wysunął postulat pluralizmu nie tylko związkowego ale i partyjnego.

2020-10-26

Urodził się 11 sierpnia 1951 r. w Koszalinie. W 1975 r., po ukończeniu Politechniki Poznańskiej jako inżynier elektryk znalazł zatrudnienie w Bielsku-Białej. Po dwóch latach pracy w Fabryce Aparatów Elektrycznych „Apena” w 1977 r. trafił do Fabryki Samochodów Małolitrażowych. 25 sierpnia 1980 r. wszedł w skład Komitetu Robotniczego FSM, który zajął się opracowaniem i przedstawieniem dyrekcji postulatów pracowniczych. Z inicjatywy Henryka Urbana wpisano tam m.in. postulat utworzenia konkurencyjnej dla PZPR partii politycznej. Szybko jednak został on wykreślony, gdyż dyrekcja fabryki odmówiła przyjęcia robotniczych żądań z takim antysocjalitycznym postulatem. 

W ostatnich dniach Sierpnia ’80 był współorganizatorem solidarnościowego strajku w FSM, a później jednym z liderów zakładowej Solidarności. W 1981 r. był organizatorem samorządu pracowniczego w FSM, a we wrześniu tego samego roku został sekretarzem Rady Pracowniczej tego przedsiębiorstwa.
13 grudnia 1981 r. został internowany w obozie w Jastrzębiu-Szerokiej. Po wyjściu na wolność podjął współpracę z podziemną Tymczasową Komisją Zakładową Solidarności w FSM. Do 1989 r. był kolporterem, zbierał składki i pisał do prasy podziemnej pod pseudonimami, a od 1986 pod własnym nazwiskiem. W 1984 r. był jednym z pomysłodawców i organizatorów  Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Mikołaja, które od początku było nie tylko miejscem modlitw, ale też forum spotkań i dyskusji  działaczy związkowych Bielska-Białej i regionu. W tamtych czasach za swą niezależność i aktywność był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. We wrześniu 1988 r. był jednym z organizatorów pierwszego na Podbeskidziu jawnego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w bielskim Zakładzie Transportu FSM. 

W 1989 r. w trakcie obrad Okrągłego Stołu był uczestnikiem negocjacji w tzw. podstoliku ds. samorządu, a podczas wyborów czerwcowych pełnił funkcję przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej. W następnych latach prowadził własną działalność gospodarczą, był też zarówno radnym miejskim i członkiem Zarządu Miasta Bielsko-Biała, jak też parkingowym w Miejskim Zakładzie Gospodarczym. W latach 2001-2011, jako moderator przekształcił Duszpasterstwo Ludzi Pracy w Katedralne Duszpasterstwo Młodzieży. Od 2017 r. jest na emeryturze.

Twarze buntu

To również cię zainteresuje