Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora

Solidarność burzy mury: debata na żywo

Eksperci i świadkowie będą debatować o tym, jaki wpływ miała Solidarność na inne kraje Europy Wschodniej.

2021-12-02

„Solidarność” powstała w Polsce, a skutki jej działań odczuwalne są do dzisiaj - i to nie tylko w naszym kraju.

Rok temu wraz z Centrum Historii Zajezdnia przedstawiliśmy zakładkę „Wrocławska Twierdza Solidarności", która do dzisiaj jest istotnym elementem strony Twarze Solidarności.

W 40. rocznicę posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej uruchamiamy w tym serwisie zakładkę „Solidarność burzy mury”. Prezentuje ludzi i środowiska opozycyjne z Czech, Słowacji, NRD, Litwy i Ukrainy, Węgier walczące z komunizmem i zmieniające rzeczywistość we własnych krajach, a często wspierające także polski ruch związkowy. A na premierę, podczas której odbędzie się dyskusja on-line na temat tego zagadnienia zapraszamy już 2 grudnia o godzinie 18:00.

Zakładkę "Solidarność burzy mury" otwiera zdjęcie z 23 sierpnia 1989 r. przedstawiające Bałtycki Łańcuch, utworzony przez 2 mln ludzi, ciągnący się od Wilna przez Rygę do Tallina. Stworzono go w 50. rocznicę podpisania traktatu Ribbentrop-Mołotow, który oznaczał rozbiór Polski, ale także zniewolenie narodów bałtyckich. Był to najbardziej masowy przejaw solidarności narodów Europy Wschodniej od strajków w sierpniu 1980 r. oraz ważny etap w odzyskaniu przez te kraje suwerenności. Wkrótce przyszła Jesień Narodów, w wyniku masowych demonstracji upadł mur berliński i doszło do zmian ustrojowych na Węgrzech, w Czechosłowacji oraz NRD. W ten sposób dopełniła się solidarnościowa rewolucja, zapoczątkowana w Polsce w sierpniu 1980 r.

Więcej o znaczeniu tamtych wydarzeń w tekście Andrzeja Grajewskiego: Posłanie wolności.

news

To również cię zainteresuje