Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora

Jan Paweł II wobec sierpnia

Archiwum

 • 17.08.2020

  Jan Paweł II wobec sierpnia

  Szyfrogram agenta o kryptonimie "Menon"

  Szyfrogram przesłany z Rzymu 27 stycznia 1981 roku do odpowiedzialnego za zbieranie informacji Wydziału XVII Departamentu I MSW, zawierający szczegóły rozmowy Jana Pawła II z prezydentem Francji Valérym Giscard d’Estaing. Wiadomości dotyczące poufnej rozmowy francuskiego prezydenta z papieżem na temat międzynarodowych uwarunkowań sytuacji w Polsce zostały uzyskane dzień wcześniej przez agenta o kryptonimie „Menon”, odwołującego się do rozmów z urzędnikami Kurii Rzymskiej. Informacje przekazane przez szefa rezydentury wywiadu PRL w Rzymie – płk. Jerzego Porowskiego ps. „Bralski” zostały w Warszawie ocenione wysoko jako wiarygodne, wartościowe i bardzo dobre.

 • 01.08.2020

  Jan Paweł II wobec sierpnia

  Informacja wywiadu PRL o stanowisku Jana Pawła II wobec Solidarności

  Dokument Departamentu I MSW PRL (wywiad) zawierający ocenę zaangażowania papieża Jana Pawła II oraz jego współpracowników w działania na rzecz Solidarności i demokratycznych przemian w Polsce. Dokument z 11 grudnia 1980 r. został sporządzony na podstawie informacji wywiadowczych zebranych wśród agentury (także w łonie polskiego Kościoła – patrz pseudonim „Lamos” figurujący w dokumencie, czy w środowisku zagranicznych dziennikarzy akredytowanych przy Watykanie – patrz pseudonim „Dita”) i zawiera informacje dotyczące rozmów prowadzonych przez Jana Pawła II z prezydentem USA Jimmym Carterem oraz kanclerzem RFN Helmutem Schmidtem. Notatkę podpisaną przez gen. bryg. Jana Słowikowskiego, szefa Departamentu I MSW w tym okresie, przekazano wszystkim znaczącym politykom PRL i dowódcom struktur bezpieczeństwa.

 • 01.08.2020

  Jan Paweł II wobec sierpnia

  Notatka biskupa Majdańskiego

  Załącznik do dokumentu I Departamentu MSW z 19 września 1980 r. zawierający opis sierpniowych strajków w Szczecinie przywieziony papieżowi Janowi Pawłowi II przez biskupa szczecińsko-kamieńskiego Kazimierza Majdańskiego 2 września 1980 r. do Rzymu. Dokument został przejęty przez Wydz. XIV Departamentu I MSW, odpowiedzialny za tzw. wywiad nielegalny, a oficer wywiadu o nazwisku legalizacyjnym ppor. Ryszard Emczyński (znany, aktywny i niezwykle efektywny w prowadzeniu agentury), podkreślał, że przygotowany opis po konsultacjach bp. Majdańskiego z przedstawicielami watykańskiego Sekretariatu Stanu w tym samym dniu został przekazany papieżowi. Dokument w przechwyconym rękopisie i odpisie sporządzonym przez I Dep. MSW

 • 29.07.2020

  Jan Paweł II wobec sierpnia, Zanim przyszedł sierpień

  „Wspomagaj Panie lud”. Jan Paweł II wobec strajków w sierpniu 1980 roku

  Trudno sobie wyobrazić powstanie Solidarności bez pontyfikatu Jana Pawła II, który miał decydujące znaczenie dla zmiany klimatu społecznego w Polsce.