Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora
2020

Archiwum

 • 09.12.2020

  twarze

  Czesław Dobropolski

  pierwszy przewodniczący MKZ w Głogowie

 • 09.12.2020

  twarze

  Władysław Frasyniuk

  Przewodniczący RKS „Dolny Śląsk”

 • 09.12.2020

  twarze

  Idzi Gagatek

  Był wysłannikiem strajkujących z Wałbrzycha do Wrocławia.

 • 09.12.2020

  twarze

  Marta Gąsiorowska

  Nie pełniła znaczących funkcji, ale ciesząc się wielkim autorytetem, wspomagała działalność Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego.

 • 09.12.2020

  twarze

  Ks. Jerzy Gniatczyk

  Czciciel ks. Jerzego Popiełuszki, którego ideały realizował w swoim duszpasterstwie.

 • 09.12.2020

  twarze

  Julian Golak

  Był delegatem na I Wojewódzki Zjazd Delegatów Regionu Dolny Śląsk.

 • 10.12.2020

  twarze

  Bohdan Jetz

  Powiadomił inne zakłady wrocławskiego MPK o rozpoczynającym się strajku.

 • 10.12.2020

  twarze

  Zbigniew Kopystyński

  Zorganizował strajk w „Elwro”.

 • 10.12.2020

  twarze

  Barbara Labuda

  Stworzyła Wszechnicę Związkową NSZZ „Solidarność”, a w stanie wojennym była jedną z najważniejszych działaczek na Dolnym Śląsku.

 • 10.12.2020

  twarze

  Jan Madej

  W sierpniu 1980 r. współorganizował strajk w kopalni „Polkowice”. W stanie wojennym organizował strajki w kopalniach „Polkowice” i „Rudna”.