Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora

Dolny Śląsk > wstęp

Archiwum

  • 01.12.2020

    wstęp

    Dolny Śląsk a geneza „Solidarności”

    Trudno przecenić znaczenie strajku na Dolnym Śląsku w sierpniu 1980 r. jako instrumentu prowadzącego do ugięcia się władz i podpisania tzw. porozumień sierpniowych, a w konsekwencji – powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Skupienie we wrocławskim Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym przedstawicieli aż 176 zakładów pracy z tego regionu dawało siłę, z którą władze musiały się liczyć.