Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora

Twarze chłopskiego buntu

Bez przedstawicieli polskiej wsi serwis „Twarze Solidarności” byłby niepełny. Przedstawiamy w porządku alfabetycznym sylwetki 19 działaczy reprezentujących organizacje i środowiska, które stworzyły NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Wywodzili się z różnych regionów i środowisk, reprezentowali często odmienne tradycje ruchu ludowego. W latach 1980-1981 połączyła ich idea stworzenia wspólnej reprezentacji związkowej polskiej wsi.

Twarze chłopskiego buntu