Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora

Spotkania w górach

Działacze polskiej i czechosłowackiej opozycji od końca lat 70. do upadku komunizmu spotykali się w Beskidach, Tatrach i Karkonoszach tworząc unikalną w Bloku Wschodnim sieć kontaktów personalnych oraz kanałów przerzutu literatury i prasy opozycyjnej. Ważną rolę w tych działaniach odgrywali działacze z Wrocławia, którzy byli inicjatorami powołania w 1981 r. Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Relacje trzech z nich prezentujemy.
dr Andrzej Grajewski