Serwis poświęcony

40 rocznicy

powstania Solidarności

Strefa administratora

Burzyciele murów

W przemówieniu wygłoszonym do korpusu dyplomatycznego w styczniu 1990 r. Jan Paweł II zwrócił uwagę, że to porzucenie przez ludzi strachu i „pragnienie wolności doprowadziło do zburzenia murów i otwarcia bram” w Europie Wschodniej. Przedstawiamy sylwetki 30 działaczy opozycji z Czech, Słowacji, NRD, Ukrainy i Węgier, których odwaga i poświęcenie doprowadziło do zburzenia murów i otwarcia bram. Często inspirowała ich „Solidarność”, którą wspierali swymi działaniami. Symbolizują wielką rzeszę ludzi zmieniających historię w przełomowym 1989 r.
dr Andrzej Grajewski

Burzyciele murów